สล็อตแตกง่าย กทม. ประกาศ ขยายเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึง 30 ก.ค. 65

สล็อตแตกง่าย กทม. ประกาศ ขยายเวลาชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึง 30 ก.ค. 65

สล็อตแตกง่าย เป็นจริงกับข่าวที่ว่า กทม. ได้ทำการประกาศถึงการขยายเวลาในการชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยวันสุดท้ายอยู่ที่ 30 ก.ค. 65 (18 พ.ค. 2565) ตามที่มีข้อมูลปรากฎในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่อง กทม. ประกาศขยายเวลาชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถึงสิ้นเดือน ก.ค. 65 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ต่อจากกรอบระยะเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 ม.ค. 65 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งการขยายกำหนดเวลาต่อนั้น มีรายละเอียดดังนี้

1. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2565

2. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้

– งวดที่ 1 จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

– งวดที่ 2 จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

– งวดที่ 3 จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

4. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

5. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 8266 หรือ 0 2224 8265 ตลอดจนฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69

สธ. ชงเสนอ พื้นที่โซนสีเขียวอนุญาต เปิดผับบาร์ ในประชุม ศบค.

จับตาประชุม ศบค. 20 พ.ค. นี้ หลัง กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอ พื้นที่โซนสีเขียว อนุญาต เปิดผับบาร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมประชุมหารือถึงการดูแลสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมเตรียมข้อมูลก่อนการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ในวันที่ 20 พ.ค. นี้

เบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับพื้นที่สีใหม่ เนื่องจากการระบาดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ภาพรวมเป็นไปในทางบวก ซึ่งที่ประชุมกำลัง พิจารณาปรับพื้นที่โซนสีต่างๆ รวมถึงการเพิ่ม พื้นที่โซนสีเขียว อนุญาตให้เปิดให้บริการกิจการประเภท “ผับ บาร์ คาราโอเกะ” ส่วนจะเป็นพื้นที่ใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับมติของ ศบค.ชุดใหญ่

ก่อนหน้านี้นาย อนุทิน ระบุวถึงการผ่อนผับบาร์ ว่า สเต็บ บาย สเต็บ ซึ่งจะต้องหารือกับทางกรมควบคุมโรคอีกครั้ง แต่ทุกอย่างจะเป็นแนวทางผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ ส่วนเรื่องผับบาร์ ก็จะมีมาตรการต่างๆ เป็นลำดับ เรื่องนี้อย่างไรก็ต้องถูกนำเสนอเข้าที่ประชุม ศบค. เป็นสเต็บเร็ว แต่อยู่ในเงื่อนไขความร่วมมือของประชาชน ตระหนักรู้ให้ตัวเองห่างไกลการติดเชื้อ เมื่อมีความเสี่ยงก็ต้องแยกตัวเองไว้ก่อน

ปัจจุบัน ศบค.กำหนดโซนพื้นที่คุมการระบาดของโควิด-19 โดยมีการแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็น 2 สี คือ สีเหลือง พื้นที่เฝ้าระวังสูง 65 จังหวัด และสีฟ้า พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 12 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ กระบี่ กาญจนบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง และสงขลา

มีความมัลติเวิร์ส หลัง เว็บ สำนักการระบายน้ำ แจ้งไม่มีน้ำท่วมขัง หลัง น้ำท่วมกรุงเทพ ในหลายพื้นที่ในกรุงเทพเมื่อเช้าที่ผ่านมา จากกรณีที่ น้ำท่วมกรุงเทพ ซึ่งเป็นผลพวงจากฝนที่ตกลงมานานต่อเนื่องนาน 10 ชั่วโมง โดยจากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตได้เข้าเว็บไซต์ สำนักการระบายน้ำ หรือ DDS เพื่อตรวจสอบข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมขัง สล็อตแตกง่าย